CONSELL ESCOLAR

  • Resultats de les eleccions al Consell Escolar, sector famílies (16/01/2013)
-Teresa Cuy Prat
-Juan Carlos Carnerero Silva
-Andreu Capdevila Viejo

Aquestes són les tres candidatures que han obtingut més vots, per tant, formaran part del nou Consell Escolar fins a properes eleccions.

  • Procediment per a l'elecció dels membres del Consell escolar (30/11/2012):

Podeu descarregar la circular


  • Síntesi del Consell Escolar (27/02/2012)

-Aprovació de la liquidació de l'estat de comptes corresponent a l'any 2012.

-Aprovació del pressupost de l'any 2012.

-Aprovació del protocol d'actuació d'emergència en cas de nevades. Aquest protocol estableix la col·laboració de l'Ajuntament en la localització de les famílies un cop es determina el tancament del centre.

-Aprovació de la Carta de Compromís Educatiu de Centre. Document que estableix els compromisos bàsics de les famílies i del centre durant l'escolarització dels alumnes.

-Adhesió al manifest en defensa de la llengua catalana plantejat per la plataforma Somescola.cat.

-Acord de col·laboració de l'administració del centre amb l'AMPA en el cobrament de quotes a través de domiciliació bancària (soci, reutilització de llibres, agenda i llibreta viatgera), i en l'autorització de l'ús de la imatge.

-S'acorda no transferir la gestió del menjador escolar al Consell Comarcal i continuant prorrogant-la a través de l'AMPA.

-S'informa de les obres previstes per al proper curs 2012-2013: instal·lació d'un mòdul-menjador a Educació Infantil i adequació d'una nova aula a Educació Primària.

-S'acorda enviar a través de correu electrònic personal la documentació pertinent per a la celebració de Consells Escolars.